Muhasebenin Fonksiyonları

Muhasebenin Fonksiyonları

Bir bilgi ve kontrol sistemi olan muhasebe, işletme yapısına göre değişik görevler üstlenmektedir. Küçük işletmelerde vergi takibi, gelir-gider, borç-alacak kontrolü yeterli bulunurken, büyük işletmeler bunların yanısıra kurum ve kuruluşlara bilgi vermek üzere analiz ve rapor hizmetlerini de bekler. Muhasebenin fonksiyonları tanımı içerisinde yer almaktadır. Muhasebenin fonksiyonları şunlardır:

1. Kaydetme: İşletme muhasebe bilgisi üretebilmek için öncelikle tüm işlemleri kayıt altına almalıdır. Bu işlemler parasal nitelikte olmalıdır ve mutlaka bir belgeye dayanmalıdır. Yapılan işlemler öncelikle yevmiye defterine oradan da defter-i kebire aktarılarak hesaplar aracılığıyla mali tablolara yansıtılır.

2. Sınıflandırma: Muhasebede işlemlerin tarih sırasına göre kaydedilmesi gerekmektedir. Sınıflandırma denildiğinde genel olarak akla Defter-i Kebir gelir. Defteri Kebir’de yapılan işlemler hesap bazında sınıflandırılır. Hesap bakiyesine göre de ne kadar nakit, ticari mal, stok… vs. olduğu an olarak görüntülenebilir.

3. Özetleme: Yapılan tüm işlemlerin belli bir düzene göre kaydedilmesinin nihai amacı temel mali tabloların oluşturulması böylece ihtiyaç duyulan muhasebenin sunduğu bilgiye ulaşmaktır. Özetlemenin en iyi görüldüğü yer ise mali tablolardır. Temel mali tablolar şunlardır:

  • Bilânço
  • Gelir Tablosu
  • Mizan
  • Kâr Dağıtım Tablosu
  • Fon Akım Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Özsermaye Değişim Tablosu
  • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu
  • Konsolide Finansal Tablolar

4. Analiz ve Yorum: ;İşletme ilgililerinin muhasebe bilgilerini kullanarak geleceği görmek, işletme ile ilgili kararlar almak gibi amaçlarını gerçekleştirmelerinde analiz ve yoruma ihtiyacı vardır. Bu da ancak doğru muhasebe bilgisiyle gerçekleştirilebilir.

5. Bilgi Verme: Muhasebenin temel amacı bilgi üretmektir. Üretilen bilgiyi de işletme ile ilgili olan herkes kullanır. İlgili gruplar işletme ortakları, alıcılar, satıcılar, kredi kuruluşları, bankalar, devlet olarak sıralanabilir.

Beğendiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA