Muhasebe Nedir

Muhasebe Nedir

Muhasebe işletmelerin varlık ve kaynaklarının hareketlerini kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir.

Türkiye’de muhasebe cumhuriyetin ilanından sonra 1932 yılında kanunlara girmiş, uzun yıllar ve uğraşlar sonucunda AB standartları kalitesine getirilmiştir.

Muhasebenin amacı, yararları ve ilgilenenleri
Muhasebeye neden gerek duyulduğu, hangi ihtiyaçlara çözüm olarak getirildiği, ve kimlere hitap ettiği şöyle sıralanabilir:

Kanun şart koşar, çünkü devletin ticaret yapılabilmesi için sağladığı huzur, altyapı (örn. yol, para, şirket tüzel kişilik altyapısı), ve ticareti düzenleyen kanunlar, anlaşmazlıklarda hakimlik gibi hizmetleri sürdürmek için gerekli geliri vergi olarak alırken adaletli davranabilmesine yarar.
İş karmaşık ise, başkalarını çalıştırmak gerekiyorsa iş sahibi, ortakları, ve diğer yöneticilerce istenir, çünkü çalışanların yaptıklarını kontrol etmeye, hangi yapılanın daha karlı hangisinin zarara sebep olduğunu anlamaya, daha da güzel sonuçlar yönünde daha hesaplı düzeltmeler yapmaya olanak verir. Günlük telaş içinde farkedilmesi mümkün olmayan ama uzun süreyi kapsayan yüksek sayıda veriye (bkz. büyük veri) örn. istatistik analiz veya yapay zeka uygulayarak toplu bakıldığında farkına varılabilecek öngörülmesi güç olan bilinmezlerin farkına varmaya olanak verir. Ayrıca karmaşık bir işletmenin günlük işleyişinde örn. vadeli ödemeler ve tahsilat konularında kurumsal hafıza işlevi görür.
Bir gün işletmenin kendisinin değeri söz konusu olursa (işletmeyi devretme, ortak olma, ortakların ayrılması, veraset, boşanma ve sözleşmeli evlilikte gerekebilen ortak mülkte pay hesabı gibi durumlarda) değerin saptanması için gerekli olan, işletmenin sahip olduğu kıymetler, alacaklar, borçlar ve olağan dönemsel girdi, çıktı, getiri gibi verilere muhasebe sayesinde ulaşılır.
İşletmenin faaliyetleri ile devlet, sahipleri ve idarecileri dışında, işletme için önemli başkaları da (örn. büyük borçlanmada karşı taraf, büyük müşteriler, nüfuzlu komşular, çevreciler, çoğu çalışanlar, iş müracaatı planlayanlar, işletmenin kullandığı iş gücünün tedarikçileri, ham madde tedarikçileri ya da hisselerinin ticaretinin aktörleri yada onları yönlendirebilecek olanlar) çeşitli sebeplerden ilgileniyor olabilirler. Bunlara da değerlendirme ve müzakere için kesin verilerle destek sağlar.

Muhasebenin temel kavramları

Muhasebenin temel kavramları şunlardır:

 1. Dönemsellik kavramı,
 2. İhtiyatlılık kavramı,
 3. İşletmenin sürekliliği kavramı,
 4. Kişilik kavramı,
 5. Maliyet esası kavramı,
 6. Önemlilik kavramı,
 7. Özün önceliği kavramı.
 8. Parayla ölçülme kavramı,
 9. Sosyal sorumluluk kavramı,
 10. Tam açıklama kavramı,
 11. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı,
 12. Tutarlılık kavramı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA