Muhasebenin Fonksiyonları

Bir bilgi ve kontrol sistemi olan muhasebe, işletme yapısına göre değişik görevler üstlenmektedir. Küçük işletmelerde vergi takibi, gelir-gider, borç-alacak kontrolü yeterli bulunurken, büyük işletmeler bunların yanısıra kurum ve kuruluşlara bilgi vermek üzere analiz ve rapor hizmetlerini de bekler. Muhasebenin fonksiyonları tanımı içerisinde yer almaktadır. Muhasebenin fonksiyonları şunlardır: 1. Kaydetme: İşletme muhasebe bilgisi üretebilmek için öncelikle…

Muhasebenin Temel Kavramları

Muhasebe Finansman sitemizce hazırlanan bu derste muhasebenin temel kavramları konusunu öğreneceksiniz. Muhasebenin temel kavramlarını öncelikle başlıklar halinde verip aşağıda her kavramın ayrıca açıklamasını da bulabilirsiniz. Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Sosyal Sorumluluk Kavramı Kişilik Kavramı İşletmenin Sürekliliği Kavramı Dönemsellik Kavramı Parayla Ölçülme Kavramı Maliyet Esası Kavramı Tutarlılık Kavramı Tam Açıklama Kavramı…

Muhasebe Nedir

Muhasebe işletmelerin varlık ve kaynaklarının hareketlerini kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir. Türkiye'de muhasebe cumhuriyetin ilanından sonra 1932 yılında kanunlara girmiş, uzun yıllar ve uğraşlar sonucunda AB standartları kalitesine getirilmiştir. Muhasebenin amacı, yararları ve ilgilenenleri Muhasebeye neden gerek duyulduğu, hangi ihtiyaçlara…